Hur ans?ker man privatl?n och vad kr?vs f?r att ans?ka godk?nns?

Privatl?n och r?ntor

 

Att ta ett privatl?n ?r n?got som de flesta av oss kommer g?ra n?gon g?ng i livet. F?r m?nga m?nniskor inneb?r ett l?n en chans att g?ra dr?mmar till verklighet. Men de dr?mmarna kan l?tt g? i kras om r?ntan p? l?net visar sig vara en krasch f?r den privata ekonomin. D?rf?r ?r det av yttersta vikt att j?mf?ra l?nen och r?ntorna f?r att hitta det som passar just din ekonomi.

Att v?lja ett l?n med of?rdelaktig r?nta kan inneb?ra extrema sv?righeter i vardagen. Att ta ett l?n ska inneb?ra m?jligheter, inte sv?righeter. Var d?rf?r noga med att instansen du v?ljer att l?na pengar av uppfyller dina krav. Det ?r en f?ruts?ttning f?r din framtida ekonomiska situation

J?mf?r r?ntor f?r privatl?n

 

Att j?mf?ra l?n och r?ntor p? internet g?r snabbt och enkelt, och man beh?ver inte l?mna n?gon personlig information. Det finns mycket information, som visar hur du p? b?sta s?tt kan hitta en bank eller ett l?neinstitut med ett f?rdelaktigt privatl?n med en bra r?nta.

T?nk p? att anpassa din ans?kan efter hur mycket du har r?d att betala varje m?nad. Om du har en ostabil ekonomi, eller om du ska l?na en st?rre summa pengar kan vissa instanser kr?va att du har en meds?kande.

Ju mer pengar du l?nar av banken, desto st?rre krav p? din personliga ekonomi. En fast inkomst inneb?r trygghet f?r banken och l?net godk?nns mycket enklare.

J?mf?r r?ntor f?r privatl?n

t

Vilka krav st?lls d? man ans?ker privatl?n?

 

F?r att kunna ta ett privatl?n finns vissa kriterier som man m?ste uppfylla. Du m?ste minst vara 18 ?r fyllda och ha en regelbunden inkomst varje m?nad som inte kommer fr?n bidrag eller exempelvis studiemedel.

Men det finns l?ngivare som har betydligt l?gre krav p? sina l?ntagare. R?ntorna kan variera mycket ?ven bland de akt?rer som har l?gre krav ?n de vanliga st?rre bankerna. D?rf?r ?r det viktigt att j?mf?ra r?ntorna ?ven bland dem.