Sekretesspolicy

SLUTANV?NDARE INTEGRITETSPOLICY

Vi har skapat denna sekretesspolicy f?r att visa v?rt engagemang f?r att skydda integriteten f?r slutanv?ndaren.

V?nligen l?s nedanst?ende f?r att l?ra dig mer om v?r integritetspolicy och hur vi hanterar den personliga information som samlats in fr?n v?ra kunder.

VAD OMFATTAR POLICYN

Denna sekretesspolicy t?cker v?r behandling av personlig information som samlas in av oss genom en webbplats som ?gs och drivs av oss.

Denna sekretesspolicy g?ller inte f?r andra f?retag som inte ?r i v?ran direkta underkastelse, eller av personer som inte ?r anst?llda av oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare ?r bunden av avtalet och alla andra webbplatser som v?ra hemsidor kan l?nka.

INSAMLING OCH ANV?NDNING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan bes?ka v?ra webbplatser utan att l?mna ut n?gon personlig information.

Men vi beh?ver viss personlig information om du vill k?pa v?ra produkter, registrera ett affiliate-konto, f? v?rt nyhetsbrev, eller anv?nda vissa tj?nster.

Om och n?r s? kr?vs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter och / eller ditt f?retags kontaktuppgifter.

Vi kommer att anv?nda denna information f?r att besvara dina fr?gor, f?r att f?rse dig med efterfr?gade produkter och tj?nster, f?r att st?lla in ditt konto, och f?r att kontakta dig ang?ende nya produkter och tj?nster.

Genom att bes?ka v?ra tj?nster och frivilligt f?rse oss med de beg?rda personuppgifter, samtycker du till insamling och anv?ndning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.

INSAMLING OCH ANV?NDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION

Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information p? v?ra servrar loggar fr?n din webbl?sare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har beg?rt.

Vi kan anv?nda denna information f?r att anpassa den reklam och det inneh?ll du ser och f?r att uppfylla din beg?ran avseende vissa produkter och tj?nster.

Men vi kopplar inte denna icke-personliga uppgifter till n?gon personlig information som samlas in fr?n dig.

Vi till?ter ocks? utomst?ende f?retag som har annonser p? n?gon av v?ra webbsidor att installera cookies p? din dator.

Dessa cookies ?r inte anslutna till n?gon personlig information p? n?got s?tt.

Tredje part Cookieanv?ndning ?r f?rem?l f?r deras egen sekretesspolicy, och vi tar inget ansvar f?r deras anv?ndning.

INFORMATION OM DELANDE OCH AVSL?JANDE

Vi kan dela personlig information f?r dessa ?ndam?l endast med tredje parter vars privatliv policy ?r f?renlig med v?ran eller som accepterar att f?lja v?r politik n?r det g?ller personlig information.

Vi kan p? annat s?tt l?mna ut din personliga information n?r:

Vi har ditt uttryckliga samtycke till att l?mna ut f?r ett visst ?ndam?l;

Vi m?ste svara p? f?rel?gganden, domstolsbeslut eller annan s?dan juridisk process;

Vi beh?ver skydda den personliga s?kerheten f?r anv?ndare av v?ra webbplatser eller f?rsvara r?ttigheter eller egendom som h?rr?r fr?n oss;

Vi finner att din aktivitet p? v?ra webbplatser bryter mot v?ra anv?ndarvillkor dokument eller n?gon av v?ra riktlinjer f?r anv?ndning som g?ller f?r motsvarande produkter eller tj?nster.

SAMTYCKE

Om du inte samtycker till insamling, anv?ndning eller utl?mnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge n?gon personlig information till oss.

Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge anv?ndning eller utl?mnande som beskrivs h?ri, v?nligen meddela oss.

S?KERHET

Tyv?rr kan ingen data?verf?ring via Internet anses vara 100% s?ker.

D?remot lagras dina uppgifter till oss som ?r skyddad f?r din integritet och s?kerhet.

I den h?ga s?kerhetsniv?n i delar av v?ra webbsidor, som identifieras p? webbplatsen anv?nder vi industristandarden SSL-kryptering f?r att skydda data?verf?ringar.

Vi skyddar ocks? din personliga information fr?n obeh?rig ?tkomst, genom f?rfaranden ?tkomstkontroll, brandv?ggar n?tverk och fysiska s?kerhets?tg?rder.

Vidare beh?ller vi dina personuppgifter bara s? l?nge som kr?vs f?r att uppfylla de ?ndam?l som anges ovan eller som kr?vs enligt till?mplig lag.

?NDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan n?r som helst, utan f?reg?ende meddelande till dig och efter eget gottfinnande, ?ndra denna policy fr?n en tid till en annan.

L?s igenom denna policy regelbundet.

Din fortsatta anv?ndning av v?ra webbplatser g?r att du accepterar s?dana ?ndringar och inneb?r att du accepterar detta.