Hur inverkar bol?nets r?nta p? totalbeloppet f?r l?net?

Bol?n och r?ntor

 

Ett bol?n ?r ett l?n du tar f?r att finansiera en bostadsr?tt, en villa, eller ett fritidshus. Det som ?r specifikt f?r just den h?r typen av l?n ?r att l?net tas med bostaden som s?kerhet. R?ntan ?r oftast l?g i j?mf?relse med andra typer av l?n.

Det ?r ett stort steg att skaffa boende, och ses av m?nga som en symbol f?r ett nytt sp?nnande kapitel i livet. Det ?r nu du ska ta beslutet g?llande vilken bol?ner?nta som passar dig och din ekonomi b?st. Det ?r bra att ta reda p? s? mycket som m?jligt om din privata ekonomi och hur mycket du klarar av att betala.

Det kan verka omst?ndligt med alla ekonomiska termer n?r man inte ?r insatt. Det ?r viktigt att din boendekalkyl passar just dig. L?net tecknas p? l?ng sikt och utrymme m?ste finnas f?r underh?ll och r?nteh?jningar.

Hur g?r det till d? man skall ans?ka om bol?n?

 

N?r du ans?ker om l?n hos banken g?rs en bed?mning av din ekonomi utifr?n uppgifterna i din l?neans?kan. Det g?rs ocks? en kreditupplysning hos Upplysningscentralen och det kontrolleras ocks? att du inte har n?gra betalningsanm?rkningar.

N?r detta ?r klart g?rs en bed?mning av bostadens v?rde f?r att banken ska kunna godk?nna den som s?kerhet. S?kerheten hos banken ?r f?rknippad med v?rdet p? bostaden. Det ?r viktigt att du kan visa f?r banken att du har en god ekonomi och en stabil l?n.

Hos de flesta l?neinstitut kan du ans?ka direkt genom n?tet. Om man ?r tv? personer kan man ta ett l?n tillsammans.

J?mf?r r?ntor innan du ans?ker bol?net

u

Kan man f? bol?n som?timanst?lld?

 

Om man inte har fast inkomst, ?r timanst?lld, projektanst?lld eller arbetsl?s ?r det i princip om?jligt att klara bankens kriterier f?r att ta ett l?n. Men det finns andra l?neinstitut som erbjuder bol?n till dem som har sv?righeter med att uppn? kriterierna.

Hos de st?rsta bankerna f?r du inte l?na pengar om du har betalningsanm?rkningar, men det finns andra l?neinstitut som ?r mildare i sin bed?mning. Viktigt att t?nka p? ?r att det kanske inte ?r det b?sta att ta ett stort bostadsl?n om man inte har trygga och stabila inkomster. Ett bol?n kan vara anstr?ngande f?r varierande inkomster.